M6-255_Rotor của máy cắt nhôm BODA M6-255

Rotor máy máy cắt nhôm BODA M6-255
SPU:
PS0000093014
Giá bán:
237.744 ₫
Giá niêm yết:
237.744 ₫
  • Lượng tiêu thụ hàng tháng: 1
  • Số đánh giá: 0
  • Cho điểm: 0.0
Số lượng:
Tư vấn sản phẩm