Máy cắt gạch DCA FF-110 1200W

Máy cắt gạchFF-110(Kiểu4100) 1200W
SPU:
PS0000093488
Giá bán:
491.998 ₫
Giá niêm yết:
491.998 ₫
  • Lượng tiêu thụ hàng tháng: 1
  • Số đánh giá: 0
  • Cho điểm: 0.0
Số lượng:
Tư vấn sản phẩm