PW2-48F_Súng siết bu lông pin BODA PW2-48F M10-M18 (T4)

Súng siết bu lông pin BODA PW2-48F M10-M18
SPU:
PS0000093662
Giá bán:
2.806.700 ₫
Giá niêm yết:
2.806.700 ₫
  • Lượng tiêu thụ hàng tháng: 1
  • Số đánh giá: 0
  • Cho điểm: 0.0
Số lượng:
Tư vấn sản phẩm