DW1-120S_Máy khoan rút lõi BODA DW1-120S 120mm (T4)

Máy khoan rút lõi BODA DW1-120S 120mm
SPU:
PS0000093668
Giá bán:
1.106.170 ₫
Giá niêm yết:
1.106.170 ₫
  • Lượng tiêu thụ hàng tháng: 1
  • Số đánh giá: 0
  • Cho điểm: 0.0
Số lượng:
Tư vấn sản phẩm