CW7-125B_Máy cắt rãnh tường BODA CW7-125B (T2)

Máy cắt rãnh tường BODA CW7-125B
SPU:
PS0000093674
Giá bán:
2.476.500 ₫
Giá niêm yết:
2.476.500 ₫
  • Lượng tiêu thụ hàng tháng: 1
  • Số đánh giá: 0
  • Cho điểm: 0.0
Số lượng:
Tư vấn sản phẩm