530616_Đầu khẩu Harden hệ 3/4inch 25mm (T50)

Đầu khẩu Harden hệ 3/4inch 25mm
SPU:
PS0000093740
Giá bán:
58.445 ₫
Giá niêm yết:
58.445 ₫
  • Lượng tiêu thụ hàng tháng: 1
  • Số đánh giá: 0
  • Cho điểm: 0.0
Số lượng:
Tư vấn sản phẩm