530620_Đầu khẩu Harden hệ 3/4inch 29mm (T50)

Đầu khẩu Harden hệ 3/4inch 29mm
SPU:
PS0000093764
Giá bán:
62.672 ₫
Giá niêm yết:
62.672 ₫
  • Lượng tiêu thụ hàng tháng: 1
  • Số đánh giá: 0
  • Cho điểm: 0.0
Số lượng:
Tư vấn sản phẩm