535303_Cần xiết lực Harden 1/4inch 6.3mm

Cần xiết lực Harden 1/4inch 6.3mm
SPU:
PS0000093812
Giá bán:
48.804 ₫
Giá niêm yết:
48.804 ₫
  • Lượng tiêu thụ hàng tháng: 1
  • Số đánh giá: 0
  • Cho điểm: 0.0
Số lượng:
Tư vấn sản phẩm