570068_Kìm cắt dây điện Harden 8" (T36)

Kìm cắt dây điện Harden 8"
SPU:
PS0000094394
Giá bán:
36.619 ₫
Giá niêm yết:
36.619 ₫
  • Lượng tiêu thụ hàng tháng: 1
  • Số đánh giá: 0
  • Cho điểm: 0.0
Số lượng:
Tư vấn sản phẩm