Rotor máy xiết bu lông BODA PW3-48F

Motor máy xiết bu lông BODA PW3-48F
SPU:
PS0000154616
Giá bán:
143.637 ₫
Giá niêm yết:
143.637 ₫
  • Lượng tiêu thụ hàng tháng: 1
  • Số đánh giá: 0
  • Cho điểm: 0.0
Số lượng:
Tư vấn sản phẩm