053316L_Thước cuộn thép cao cấp Helisi 3m*16mm

Thước cuộn thép cao cấp Helisi 3m*16mm
SPU:
PS0000155114
Giá bán:
26.086 ₫
Giá niêm yết:
26.086 ₫
  • Lượng tiêu thụ hàng tháng: 1
  • Số đánh giá: 0
  • Cho điểm: 0.0
Số lượng:
Tư vấn sản phẩm