053519L_Thước cuộn thép cao cấp Helisi 5m*19mm

Thước cuộn thép cao cấp Helisi 5m*19mm
SPU:
PS0000155120
Giá bán:
41.275 ₫
Giá niêm yết:
41.275 ₫
  • Lượng tiêu thụ hàng tháng: 1
  • Số đánh giá: 0
  • Cho điểm: 0.0
Số lượng:
Tư vấn sản phẩm