053725L_Thước cuộn thép cao cấp Helisi 7.5m*25mm

Thước cuộn thép cao cấp Helisi 7.5m*25mm
SPU:
PS0000155126
Giá bán:
47.549 ₫
Giá niêm yết:
47.549 ₫
  • Lượng tiêu thụ hàng tháng: 1
  • Số đánh giá: 0
  • Cho điểm: 0.0
Số lượng:
Tư vấn sản phẩm