050519L_Thước cuộn thép phổ thông Helisi 5m*19mm

Thước cuộn thép phổ thông Helisi 3m*16mm
SPU:
PS0000155138
Giá bán:
24.105 ₫
Giá niêm yết:
24.105 ₫
  • Lượng tiêu thụ hàng tháng: 1
  • Số đánh giá: 0
  • Cho điểm: 0.0
Số lượng:
Tư vấn sản phẩm