C9-110_Rotor Máy cắt gạch BODA C9-110 1350w

SPU:
PS0000093044
Giá bán:
138.090 ₫
Giá niêm yết:
138.090 ₫
  • Lượng tiêu thụ hàng tháng: 0
  • Số đánh giá: 0
  • Cho điểm: 0.0
Số lượng: