Sát trùng chuồng trại, thiết bị Vimekon (Lon 1kg)

SPU:
202003031012215
Giá bán:
200.000 ₫
Giá niêm yết:
240.000 ₫
số điểm tích lũy:
200000
  • Lượng tiêu thụ hàng tháng: 0
  • Số đánh giá: 0
  • Cho điểm: 0.0
Số lượng:

giới thiệu sản phẩm

Sát trùng chuồng trại, thiết bị Vimekon (Lon 1kg)

CÔNG DỤNG:

Thuốc sát trùng chuồng trại, thiết bị, vệ sinh nước uống.

LIỀU DÙNG:

1.Sát trùng chuồng trại gia súc, gia cầm:

Sát trùng định kỳ:

Tỉ lệ pha trong nước:1:200(100 g Vimekon pha trong 20 lít nước)

Phun xịt ngay trong chuồng có gia súc gia cầm, với lượng 300ml dung dịch/m2 nền chuồng, 1-2 tuần/lần.

Sát trùng trong khu vực bị dịch bệnh đe doạ:

Tỉ lệ pha trong nước:1:100(100 g pha trong 10 lít nước)

Phun xịt với lượng 1 lít/10 m2 khu vực nuôi, 2-3 ngày 1 lần cho đến khi xung quanh không còn ổ dịch.

Phun sương trực tiếp lên gia súc, gia cầm khi xảy ra dịch bệnh:

Tỉ lệ pha trong nước:1:200(100 g pha trong 20 lít nước)

Phun với lượng 1lít dung dịch thuốc/10 m2 nền chuồng.

Phun hàng ngày trong thời gian điều trị bệnh để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.


đánh giá sản phẩm

hiện không có thông tin đánh giá của sản phẩm

Tư vấn sản phẩm

hiện không có thông tin tư vấn sản phẩm