Kệ thông minh SMT

编号:
202003191012388
销售价:
165.216.650 ₫
市场价:
198.259.980 ₫
赠送积分:
165216650
  • 月销量: 0
  • 评分数: 0
  • 评分: 0.0
数量:

商品介绍

Chi phí thấp, kết quả nhanh chóng, hiệu suất cao

Lưu trữ ngẫu nhiên, nhanh chóng tìm tài liệu, giảm cường độ lao động, giảm nhân viên và tăng hiệu quả

Quản lý tài liệu thông minh

Có thể được kết nối với hệ thống MES hoặc chạy độc lập

商品评论

暂无商品评论信息

商品咨询

暂无商品咨询信息