Thẻ bàn điện tử

编号:
202003191012390
销售价:
4.956.499 ₫
市场价:
5.947.799 ₫
赠送积分:
4956499
  • 月销量: 0
  • 评分数: 0
  • 评分: 0.0
数量:
商品咨询

商品介绍

Sản phẩm này được sử dụng để quản lý hội nghị, quản lý thông tin thông tin của người tham gia, quản lý bố cục địa điểm và có thể được kết nối với nền để quản lý hiệu quả. Sản phẩm được đặt trên bàn hội nghị hoặc bàn để hiển thị nhiều mẫu thông tin khác nhau, nhẹ và tiện lợi, có thời lượng pin dài và có màn hình hai mặt.

商品评论

暂无商品评论信息

商品咨询

暂无商品咨询信息