Thẻ bàn điện tử

SPU:
202003191012390
Giá bán:
4.956.499 ₫
Giá niêm yết:
5.947.799 ₫
số điểm tích lũy:
4956499
  • Lượng tiêu thụ hàng tháng: 0
  • Số đánh giá: 0
  • Cho điểm: 0.0
Số lượng:

giới thiệu sản phẩm

Sản phẩm này được sử dụng để quản lý hội nghị, quản lý thông tin thông tin của người tham gia, quản lý bố cục địa điểm và có thể được kết nối với nền để quản lý hiệu quả. Sản phẩm được đặt trên bàn hội nghị hoặc bàn để hiển thị nhiều mẫu thông tin khác nhau, nhẹ và tiện lợi, có thời lượng pin dài và có màn hình hai mặt.

đánh giá sản phẩm

hiện không có thông tin đánh giá của sản phẩm

Tư vấn sản phẩm

hiện không có thông tin tư vấn sản phẩm