Phích cắm mở rộng bằng nhựa MJL-CA

SPU:
202003251012453
Giá bán:
6500 ₫
Giá niêm yết:
7800 ₫
số điểm tích lũy:
6500
  • Lượng tiêu thụ hàng tháng: 0
  • Số đánh giá: 0
  • Cho điểm: 0.0
Số lượng:
0
Tư vấn sản phẩm
Địa chỉ:
Giá chỉ mang tính tham khảo, vui lòng gửi email đến: olov@meijianli.com

giới thiệu sản phẩm

Mô hình sản phẩm:MJL-CA

Mức giá:0.28 usd

Phạm vi trọng lượng:

1.96/MPCS

4.05/MPCS

7.06/MPCS

Thông số sản phẩm:6 x 30;8 x 40;10 x 50

đánh giá sản phẩm

hiện không có thông tin đánh giá của sản phẩm

Tư vấn sản phẩm

hiện không có thông tin tư vấn sản phẩm