Thiết bị 142689-20

SPU:
202003311012525
Giá bán:
351.527 ₫
Giá niêm yết:
421.832 ₫
số điểm tích lũy:
351527
  • Lượng tiêu thụ hàng tháng: 0
  • Số đánh giá: 0
  • Cho điểm: 0.0
Số lượng:
Tư vấn sản phẩm

giới thiệu sản phẩm

Mô-đun: 3.175, góc áp 20 độ, răng số 36, góc xoắn: 22 độ 37 phút 11 giây

đánh giá sản phẩm

hiện không có thông tin đánh giá của sản phẩm

Tư vấn sản phẩm

hiện không có thông tin tư vấn sản phẩm