Thiết bị 3019152-20

SPU:
202003311012526
Giá bán:
319.940 ₫
Giá niêm yết:
383.928 ₫
số điểm tích lũy:
319940
  • Lượng tiêu thụ hàng tháng: 0
  • Số đánh giá: 0
  • Cho điểm: 0.0
Số lượng:
Tư vấn sản phẩm

giới thiệu sản phẩm

Đường kính khớp: 24, 48, góc áp 30 độ, số răng 15

đánh giá sản phẩm

hiện không có thông tin đánh giá của sản phẩm

Tư vấn sản phẩm

hiện không có thông tin tư vấn sản phẩm