Thiết bị JS100-1701082

SPU:
202003311012529
Giá bán:
147.408 ₫
Giá niêm yết:
176.890 ₫
số điểm tích lũy:
147408
  • Lượng tiêu thụ hàng tháng: 0
  • Số đánh giá: 0
  • Cho điểm: 0.0
Số lượng:
Tư vấn sản phẩm

giới thiệu sản phẩm

Mô-đun: 4.233, góc áp 20 độ, răng số 28

đánh giá sản phẩm

hiện không có thông tin đánh giá của sản phẩm

Tư vấn sản phẩm

hiện không có thông tin tư vấn sản phẩm