Thiết bị JS100-1701111

SPU:
202003311012530
Giá bán:
226.443 ₫
Giá niêm yết:
271.732 ₫
số điểm tích lũy:
226443
  • Lượng tiêu thụ hàng tháng: 0
  • Số đánh giá: 0
  • Cho điểm: 0.0
Số lượng:

giới thiệu sản phẩm

Mô-đun: 4.233, góc áp 20 độ, răng số 40

đánh giá sản phẩm

hiện không có thông tin đánh giá của sản phẩm

Tư vấn sản phẩm

hiện không có thông tin tư vấn sản phẩm