Thiết bị JS150-1701054

SPU:
202003311012531
Giá bán:
236.906 ₫
Giá niêm yết:
284.287 ₫
số điểm tích lũy:
236906
  • Lượng tiêu thụ hàng tháng: 0
  • Số đánh giá: 0
  • Cho điểm: 0.0
Số lượng:
Tư vấn sản phẩm

giới thiệu sản phẩm

Mô-đun: 4.357, góc áp suất 20 °, 38 răng

đánh giá sản phẩm

hiện không có thông tin đánh giá của sản phẩm

Tư vấn sản phẩm

hiện không có thông tin tư vấn sản phẩm