Thiết bị VG1246020011

SPU:
202003311012536
Giá bán:
561.877 ₫
Giá niêm yết:
674.252 ₫
số điểm tích lũy:
561877
  • Lượng tiêu thụ hàng tháng: 0
  • Số đánh giá: 0
  • Cho điểm: 0.0
Số lượng:
Tư vấn sản phẩm

giới thiệu sản phẩm

Mô-đun: 3,55, góc áp 20 độ, răng số 35, góc xoắn: 17 độ

đánh giá sản phẩm

hiện không có thông tin đánh giá của sản phẩm

Tư vấn sản phẩm

hiện không có thông tin tư vấn sản phẩm