Thiết bị VG1246050036

SPU:
202003311012537
Giá bán:
400.575 ₫
Giá niêm yết:
480.690 ₫
số điểm tích lũy:
400575
  • Lượng tiêu thụ hàng tháng: 0
  • Số đánh giá: 0
  • Cho điểm: 0.0
Số lượng:
Tư vấn sản phẩm

giới thiệu sản phẩm

Mô-đun: 2,75, góc áp 20 độ, răng số 56, góc xoắn: 15 độ

đánh giá sản phẩm

hiện không có thông tin đánh giá của sản phẩm

Tư vấn sản phẩm

hiện không có thông tin tư vấn sản phẩm