Máy bắn đinh dùng hơi AF353

SPU:
202006171012953
Giá bán:
1.675.000 ₫
Giá niêm yết:
2.010.000 ₫
số điểm tích lũy:
1675000
  • Lượng tiêu thụ hàng tháng: 0
  • Số đánh giá: 0
  • Cho điểm: 0.0
Số lượng:
Tư vấn sản phẩm