铸件1

编号:
202101121013391
销售价:
2.250.000.000 ₫
市场价:
2.700.000.000 ₫
赠送积分:
2250000000
  • 月销量: 0
  • 评分数: 0
  • 评分: 0.0
数量:
商品咨询

商品介绍

Công ty TNHH Shandong Shuanglun ban đầu có tên là Nhà máy bơm nước Uy Hải, được thành lập vào năm 1952 và được đổi tên vào năm 1996: Công ty TNHH Tập đoàn Shuanglun Sơn Đông Năm 1998, thông qua cải cách cổ phần, nó đã bắt đầu thành lập Công ty TNHH Tập đoàn Shuanglun Sơn Đông, được sản xuất từ ​​năm 1959. Chiếc máy bơm nước đầu tiên đã có lịch sử gần 50 năm sản xuất máy bơm, trong những năm qua, với sự chung sức của toàn thể cán bộ công nhân viên trong tập đoàn và sự ủng hộ mạnh mẽ của mọi thành phần trong xã hội, tập đoàn Shuanglun đã đạt được sự phát triển nhanh chóng với hơn 1.300 nhân viên. , Ba nhà máy, có diện tích gần 450.000 mét vuông.

商品评论

暂无商品评论信息

商品咨询

暂无商品咨询信息