Thép cuộn xây dựng và thép cuộn rút dây

SPU:
202101131013398
Giá bán:
4.569.000.000 ₫
Giá niêm yết:
5.482.800.000 ₫
số điểm tích lũy:
4569000000
  • Lượng tiêu thụ hàng tháng: 0
  • Số đánh giá: 0
  • Cho điểm: 0.0
Số lượng:
Tư vấn sản phẩm

giới thiệu sản phẩm

Loại hình sản phẩm ((phân loại):Thép cuộn xây dựng và thép cuộn rút dây

Quy cách sản phẩm:CB300V:D8

CB240T:D6,D8

CB240T(RD):D6,D8,D10,D12

SAE1018

Mã sản phẩm:CB300V:D8

CB240T:D6,D8

CB240T(RD):D6,D8,D10,D12

SAE1018

Mô tả sản phẩm:Thép cuộn

Giá sản phẩm trên thị trường ( giá công bố ):CB300V,CB240T

CB240T(RD),

HRB300,HPB300

đánh giá sản phẩm

hiện không có thông tin đánh giá của sản phẩm

Tư vấn sản phẩm

hiện không có thông tin tư vấn sản phẩm