Bảo hiểm tín dụng

编号:
202104091013475
销售价:
99.999 ₫
市场价:
119.999 ₫
赠送积分:
99999
  • 月销量: 0
  • 评分数: 0
  • 评分: 0.0
数量:
商品咨询
地址:
Khu B, Tầng 5, Số 600 Đường Mohe (Tòa nhà Quốc tế Dongding), Quận Bảo Sơn, Thượng Hải, Trung Quốc

商品介绍

Rủi ro tín dụng xuất khẩu ngắn hạn theo hợp đồng, bao gồm:

Rủi ro thương mại là việc người mua phá sản hoặc không có khả năng trả nợ; người mua không trả được nợ; người mua từ chối nhận hàng; ngân hàng phát hành phá sản, ngừng kinh doanh hoặc bị tiếp quản; chứng từ khớp, nếu chứng từ khớp , ngân hàng phát hành mặc định hoặc từ chối theo Chấp nhận tín dụng kỳ hạn


Rủi ro chính trị có nghĩa là quốc gia hoặc khu vực nơi người mua hoặc ngân hàng phát hành đặt trụ sở cấm hoặc hạn chế người mua hoặc ngân hàng phát hành thanh toán khoản thanh toán hoặc thư tín dụng của người được bảo hiểm; cấm người mua nhập khẩu hàng hóa đã mua hoặc thu hồi giấy phép nhập khẩu đã cấp đối với người mua; Chiến tranh, nội chiến hoặc bạo loạn khiến người mua không thực hiện hợp đồng hoặc ngân hàng phát hành không thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo thư tín dụng; nước thứ ba mà người mua phải thanh toán đã gia hạn thanh toán đặt hàng

商品评论

暂无商品评论信息

商品咨询

暂无商品咨询信息