vận chuyển container

SPU:
202104091013476
Giá bán:
99.999 ₫
Giá niêm yết:
119.999 ₫
số điểm tích lũy:
99999
  • Lượng tiêu thụ hàng tháng: 0
  • Số đánh giá: 0
  • Cho điểm: 0.0
Số lượng:
Tư vấn sản phẩm
Địa chỉ:
Khu B, Tầng 5, Số 600 Đường Mohe (Tòa nhà Quốc tế Dongding), Quận Bảo Sơn, Thượng Hải, Trung Quốc

giới thiệu sản phẩm

vận chuyển container


Cung cấp container FCL, với các tuyến bao gồm các cảng thương mại chính ở Đông Nam Á, Châu Âu, Hoa Kỳ, Nam Mỹ, Tây Địa Trung Hải, Đông Địa Trung Hải và Châu Phi

đánh giá sản phẩm

hiện không có thông tin đánh giá của sản phẩm

Tư vấn sản phẩm

hiện không có thông tin tư vấn sản phẩm